Posiadanie narkotyków, w tym marihuany na podstawie art. 62 ust. 1, jest w Polsce przestępstwem, za które grozi kara pozbawienia wolności do lat trzech.

Co grozi za posiadanie 5g marihuany i więcej?

Jeżeli w toku postępowania przygotowawczego okaże się, że posiadana marihuana jest w znacznych ilościach, podejrzanemu może zostać postawiony zarzut z art. 62 ust. 2 pkt A ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Może mu grozić od 1 do 10 lat pozbawienia wolności.

Zgodnie z wyrokami Sądów znaczna ilość to taka, która może zaspokoić potrzeby co najmniej kilkunastu osób (czyli minimum 20 osób (tak według wyroku Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 7 lipca 2020 r. sygn. akt: II AKa 353//19).

Co grozi za posiadanie 1g marihuany?

Z wypadkiem mniejszej wagi mamy do czynienia, gdy sprawca posiadał jedynie niewielką ilość marihuany. Sprawca może podlegać grzywnie, karze ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do roku.

Posiadanie narkotyków na własny użytek

Osoba, która posiada narkotyki (np. marihuanę, czy amfetaminę) w niewielkiej ilości lub na własny użytek może umorzyć postępowanie. Jest to możliwe również przed wydaniem postanowienia o wszczęciu śledztwa, lub dochodzenia. W sytuacji, w której wymierzenie kary sprawcy byłoby niecelowe ze względu na okoliczności jego czynu i stopień społecznej szkodliwości, można wstrzymać postępowanie. Sąd Apelacyjny w Krakowie, 15 sierpnia 2018 r., sygn. II AKa 58/18 stwierdza, że nieznaczna ilość to jedna-dwie porcje narkotyku.

Art. 62a, cytowanej ustawy, przewiduje obecnie możliwość umorzenia postępowania. Przepis ten jest najbardziej korzystny dla sprawcy.

Kara za posiadanie marihuany

Za posiadanie marihuany grozi nawet do 10 lat pozbawienia wolności, o czym już mówiliśmy. Sytuacja będzie zależała od ilości marihuany, którą posiada dana osoba.

Przepisy ustaw karnych (mianowicie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, oraz kodeksu postępowania karnego) pozwalają na różne sposoby zakończenia postępowania. Może dojść do umorzenia lub warunkowego zakończenia postępowania. W niektórych przypadkach możliwe jest również zawieszenie na pewien czas kary pozbawienia wolności.

Niekiedy dobrowolne poddanie się karze może być możliwe w ramach ugody zawartej pomiędzy podejrzanym/oskarżonym a prokuratorem. W takiej sytuacji prokurator prowadzący sprawę może prowadzić negocjacje i osiągnąć porozumienie w sprawie kary i działań karnych. Chociaż Sąd musi jeszcze zatwierdzić wniosek o dobrowolne poddanie się karze, jest to korzystne, ponieważ oskarżony lub podejrzany akceptuje karę, a postępowanie sądowe zostaje skrócone do minimum.

Posiadanie narkotyków może prowadzić do poważnych konsekwencji. Rozważ zaplanowanie konsultacji karnej, aby uniknąć możliwości osadzenia w więzieniu na okres do 10 lat.