W niektórych państwach europejskich zniesiono odpowiedzialność karną za posiadanie marihuany. W Polsce przepisy nadal są bardziej restrykcyjne i traktowana jest ona jako narkotyk, którego posiadanie jest nielegalne. Zapisany mają one na celu ochronę zdrowia i życia społeczeństwa oraz przeciwdziałanie narkomanii. Jakie wyroki sądowe za uprawę marihuany oraz jej posiadanie przewiduje polskie prawo? Co grozi osobom uprawiającym nielegalnie konopie indyjskie? Czy kara pozbawienia wolności i zawiasy za uprawę są możliwe w praktyce? Przedstawiamy odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

Jakie wyroki sądowe za uprawę marihuany w Polsce?

Kwestię posiadania i uprawy konopi indyjskich zawierających odurzające i uzależniające THC reguluje ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii z 28.07.2005 roku (art. 63). Zgodnie z zawartymi w niej zapisami uprawa konopi (poza odmianą włóknistą)  wbrew wcześniejszym przepisom ustawy (polskie prawodawstwo dokładnie określa cele, które są rozpatrywane podczas wydawania pozwoleń na uprawę) jest karalna. Jakie wyroki sądowe za uprawę marihuany w Polsce przewiduje krajowe orzecznictwo?

Przepisy przewidują 3 różne sytuacje:

  • karę pozbawienia wolności do lat 3 – za uprawę konopi indyjskich wbrew przepisom ustawy,
  • karę pozbawienia wolności do 3 lat – zbieranie żywicy lub ziela konopi innych niż włókniste wbrew przepisom obowiązującej ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii,
  • karę pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat – gdy celem czynu jest uprawa, która może dostarczyć dużej ilości żywicy bądź ziela konopi indyjskich.

W praktyce sąd bierze pod uwagę ilość suszu, którą można uzyskać z krzaków posadzonych konopi. Jeśli odnaleziona zostanie nieznaczna ilość narkotyków orzeczenia nie zawsze będą jednak łagodne dla oskarżonego. Sędzia bardzo dokładnie analizuje bowiem każdą sytuację i ocenia całościowy obraz szkodliwości społecznej popełnionego czynu. Oznacza to indywidualne wyroki uzależnione od wielu czynników zewnętrznych.

Ustawa o przeciwdziałaniu narkomani przewiduje również inne orzecznictwo za podzielenie się narkotykiem z inną osobą. Wtedy czyn ten jest kwalifikowany z innego artykułu.

Wymiar kary jest uzależniony od typu przestępstwa. Pierwszym z nich jest samo posiadanie marihuany, drugim znaczna ilość marihuany, a trzecim tzw. wypadek mniejszej wagi.

Co oznacza „posiadanie” marihuany?

Jako „posiadanie” marihuany polski ustawodawca rozumie samo władanie substancją psychotropową lub środkiem odurzającym. Oznacza to, że karalne jest nie tylko użycie takiego środka, ale także sytuacja, gdy potencjalnie mógłby być on użyty (zamiar wykorzystania). Dokładną definicję można znaleźć w art. 62 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.

Posiadanie marihuany

Nieznaczna ilość narkotyków – orzeczenia

W Polsce posiadanie każdej ilości (nawet bardzo małej) marihuany jest nielegalne i podlega karze. Jednak w ustawie z 27 lipca 2005 roku wyszczególniono tzw. wypadek mniejszej wagi. Co on oznacza? Według polskiego prawodawstwa jest to nieznaczna ilość narkotyków. Orzeczenia przewidują tutaj złagodzenie kary. Mogą zostać wtedy orzeczone zawiasy za uprawę marihuany lub posiadanie gotowego suszu. Przewidywana jest także kara grzywny oraz kara pozbawienia wolności do 1 roku. Każda sytuacja jest analizowana i oceniana indywidualnie pod kątem szkodliwości społecznej dokonanego czynu.

Znaczna ilość marihuany – orzecznictwo

Ustawodawca rozróżnia stopień odpowiedzialności karnej ze względu na ilość posiadanych substancji odurzających. Jaka jest kara, gdy zostanie przy kimś odnaleziona znaczna ilość marihuany? Orzecznictwo przewiduje tutaj dużo surowsze konsekwencje. Sąd może orzec karę pozbawienia wolności od 1 roku nawet do 10 lat.Jak jednak oceny wyglądają w praktyce? Co dokładnie oznacza znaczna, a co nieznaczna ilość narkotyków? Ile to tak naprawdę jest? W dotychczasowym orzecznictwie sądy wskazały, że znaczna ilość narkotyków to substancja, która jest w stanie zaspokoić jednorazowe potrzeby minimum kilkudziesięciu osób (a więc co najmniej 20). Chodzi o wagę powyżej 2 kg.

Kiedy zawiasy za uprawę marihuany?

Jak już objaśniliśmy, zarówno posiadanie suszu jak i uprawa konopi indyjskich wbrew zapisom ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii w Polsce są nielegalne i grożą karą pozbawienie wolności od 6 miesięcy do 10 lat.  Czy więc możliwe jest jedynie ograniczenie wolności, czyli tzw. zawiasy za uprawę marihuany? Tak.

Dla polskiego orzecznictwa sądowego głównym kryterium podczas orzekania rodzaju i wysokości kary jest masa posiadanego środka liczona w gramach, kilogramach lub ilości porcji. W przypadku uprawy konopi indyjskich, pod uwagę bierze się ilość suszu, który można byłoby uzyskać po wysuszeniu zebranych liści. Jeżeli będzie to nieznaczna ilość narkotyków, sąd może orzec niższą karę, czyli ograniczenie wolności (zawiasy) lub karę grzywny.

Dodatkowo znaczenie ma także cel (przeznaczenie narkotyku wytwarzanego z uprawianych konopi indyjskich). W przypadku posiadania nieznacznej ilości suszu na własny użytek, sąd może umorzyć postępowanie przed wydaniem postanowienia o wszczęcie postępowania karnego, czyli jeszcze przed rozpoczęciem śledztwa lub dochodzenia.