Od 2017 roku w Polsce zalegalizowana została medyczna marihuana. Jest ona dostępna wyłącznie na receptę. Uprawnieni do jej wystawiania są lekarze wszystkich specjalności medycznych z wyjątkiem weterynarzy.

Aby uzyskać receptę na medyczną marihuanę, należy najpierw zgłosić się do Medicany czy Konopnej Kliniki . Założą konto pacjenta, umówią się na wizytę, a następnie przedstawią historię choroby. Po dokładnym wywiadzie i weryfikacji medycznej, lekarz wypisze receptę i rozpocznie terapię.

Kiedy medyczna marihuana została zalegalizowana w Polsce?

Ustawa z 7.07.2017 r. pozwalająca na legalizację medycznej marihuany w Polsce weszła w życie w listopadzie 2017 r. Jednak dopiero w styczniu 2019 roku marihuana została dopuszczona do aptek w postaci suszu. To właśnie z niego wytwarzane są leki na receptę.

Jaki lekarz może przepisać medyczną marihuanę?

Wymagana jest recepta na medyczną marihuanę (RPW). Recepta ta może być wystawiona przez każdego lekarza z wyjątkiem lekarza weterynarii. Każdy lekarz w przychodniach Medicana i Konopna Klinika ma kwalifikacje do wystawienia recepty na medyczną marihuanę.

Czym różni się recepta na medyczną marihuanę od innych recept?

Recepta na medyczną marihuanę jest taka sama jak każda inna recepta. Recepta na medyczną marihuanę może zawierać tylko jeden lek i szczegółowy opis substancji czynnej, jej ilości i dawki. Recepta może być wypisana na papierze lub elektronicznie. e-recepta. W celu wykupienia eprecepty należy podać 4-cyfrowy kod recepty, a także numer pesel. Aby otrzymać receptę papierową, wystarczy podać ją farmaceucie.

Gdzie mogę otrzymać receptę na medyczną marihuanę?

Możesz zrealizować swoją receptę w każdej aptece, która posiada licencję na zamawianie leków z grupy I lub N. Jeśli apteka nie ma danego leku na stanie, zamówi go dla Ciebie w ciągu trzech dni roboczych. Przed wizytą w aptece zalecamy kontakt telefoniczny z apteką lub sprawdzenie dostępności na stronie Kto Ma Lek.

Jak zakwalifikować się do terapii medyczną marihuaną?

Aby rozpocząć terapię, należy zarejestrować się w strefie pacjenta i wypełnić wszystkie wymagane formularze. Musisz również przedstawić swoją dokumentację medyczną. Po weryfikacji zostaniesz poinformowany, czy kwalifikujesz się do terapii marihuaną. Podczas wizyty osobistej lub online lekarz podejmie decyzję, czy przepisać medyczną marihuanę i czy rozpocząć leczenie.

Wszystkie dokumenty należy przedstawić służbom w przypadku kontroli.

Opłata za konsultację obejmuje 1 zmianę recepty (odnowienie, lub aktualizację). Recepta może być ponownie wystawiona podczas kolejnej wizyty lekarskiej.